Originál.  Kupujte jedinečnost.
 
Online Gallery
OBJEVUJ DÍLA AUTOŘI O PROJEKTU AUKCE
 


Oznámení o porušení autorského práva 

Informace v tomto oznámení mohou být poskytnuty osobě, která obsah údajně porušující autorská práva nahrála.

Tento formulář je určen pouze pro účel odstranění kvůli autorským právům.

Uvědomte si, že nesprávné nebo neoprávněné obvinění z porušení autorských práv prostřednictvím tohoto procesu může mít ve vaší zemi nepříznivé právní následky.

Pokud chcete nahlásit zneužití nebo nevhodný obsah, navštivte Zpráva o zneužití.

Máte-li požadavek týkající se ochrany osobních údajů, navštivte prosím stránku soukromí.

Kontaktní informace


Jméno vlastníka oprávnění k užití autorského díla (případně název společnosti):

Vaše celé jméno (nejsou povoleny přezdívky, uživatelská jména nebo iniciály):

Váš titul nebo pracovní pozice (Z jaké pozice podáváte tuto stížnost?):

E-mail:

Telefon:

Adresa:


Informace o díle


Adresa URL díla, které údajně porušuje autorská práva a které má být odstraněno:

Popište dílo, u kterého údajně došlo k porušení práv:
(Např.: Problematickým dílem podléhajícím autorskému právu je mnou vytvořené dílo.)


Zaškrtnutím následujících tří políček v dobré víře prohlašuji:

Jsem vlastník nebo zástupce pověřený jednat jménem vlastníka výhradních práv, jejichž porušení bylo nahlášeno.
V dobré víře jsem přesvědčen, že použití materiálu sporným způsobem není povoleno vlastníkem oprávnění k užití autorského díla, jeho zástupcem nebo zákonem.
Toto upozornění je správné.

Beru na vědomí, že uvedení nesprávných nebo falešných tvrzení o porušení autorských práv v průběhu tohoto procesu mohou mít závažné právní následky.
Jsem srozuměn s tím, že zneužití tohoto nástroje povede k ukončení mého účtu Online-gallery.shop.