Original.  Buy uniqueness.
 
Online Gallery
DISCOVER PIECES OF ART AUTHORS ABOUT THE PROJECT
 


karolina christo 
karolina christo
About artist:
Maluji od roku 2014, kdy se mi po 30 letech praxe v advokacii, otevřely nové obzory. K tvorbě mě přivádí potřeba pokusit se vyjádřit ozvěny mé duše. Nemívám záměr tvořit něco konkrétního, vždy tvořím se vznikajícím pocitem a ten hledám dokud "to" nenajdu. Často sama sebe překvapuji, jak dobrodružný proces to bývá. Dobrodružný je především v hledání esence, která je někde ve mně schovaná a já se na ni prostřednictvím tvorby napojuji. Skládá se mi tak „puzzle“, které je neohraničené a zjevně propojené především se živly, archetypy, symboly, apod. Až na výjimky se vždy doberu potřeby malovat určitý výraz očí, které nepochybně duši nebo přístup k ní zrcadlí. Další cesta vede většinou přes propojení s PRAMATKOU ZEMÍ.
Zejména v poslední době mě malba vede ke ztvárnění zesilujících až naléhavých transformačních procesů, jejichž podstatou je vždy a bez výjimky touha po osvobození duše, zachycení její nespoutanosti a jedinečnosti, krystalické čistoty, barevnosti, nedefinovatelnosti ….S tím se pojí vždy podpora sebe sama a návazně i člověčí cesta k laskavosti.
Bez procesu malby bych zřejmě nikdy těchto vhledů nedosáhla! A dělá mi radost, když se najde někdo, kdo s mým niterným vyjádřením souzní, neboť v tom vidím proces propojování, sdílení, vzájemné podpory a nakonec také růstu tolik potřebné důvěry v ŽIVOT. I tady platí: sdílená starost - poloviční starost a sdílená radost - raketový start k LÁSCE.
Většinou používám různé media, abych mohla vyjádřit, co cítím. Moc ráda tvořím také obrazy ve smaltu nebo reliéfy, torza, busty z hlíny, atd. Je pro mne důležité být v procesu tvorby ve spojení s živly jako je oheň, voda, země, kov, dřevo, které v procesu spolupracují, je to v podstatě takový malý/velký zázrak.
Maluji obrazy i na zakázku a to většinou v návaznosti na mé vhledy ke klientům, jimž poskytuji své terapeutické služby.
Všem přeji, aby rozmlouvali se svou duší a byli rádi na své životní cestě…
Vaše Karolina Christo

mix
50 x 60 cm
171 EUR
mix
50 x 70 cm
163 EUR
mix
80 x 100 cm
610 EUR
other
50 x 70 cm
142 EUR
other
50 x 70 cm
260 EUR
other
50 x 60 cm
65 EUR
oil colors
50 x 60 cm
264 EUR
other
50 x 60 cm
163 EUR
mix
70 x 50 cm
814 EUR
mix
70 x 50 cm
203 EUR
mix
60 x 50 cm
244 EUR
mix
70 x 50 cm
610 EUR
mix
50 x 40 cm
155 EUR
mix
50 x 40 cm
488 EUR
mix
50 x 60 cm
195 EUR
50 x 70 cm
610 EUR
mix
50 x 70 cm
488 EUR
mix
50 x 70 cm
366 EUR
mix
100 x 100 cm
clay
60 x 50 cm
679 EUR
mix
50 x 60 cm
155 EUR
oil colors
50 x 60 cm
clay
35 x 50 cm
521 EUR
mix
30 x 40 cm
155 EUR
mix
50 x 70 cm
114 EUR
mix
24 x 18 cm
130 EUR
oil colors
50 x 70 cm
mix
50 x 70 cm
oil colors
30 x 40 cm
285 EUR
mix
50 x 70 cm
366 EUR
mix
50 x 70 cm
488 EUR
mix
30 x 40 cm
236 EUR
mix
40 x 50 cm
321 EUR
oil colors
60 x 50 cm
354 EUR
mix
40 x 50 cm
610 EUR
mix
60 x 70 cm
mix
47 x 31 cm
199 EUR
mix
58 x 40 cm
395 EUR
acryl colors
75 x 60 cm
610 EUR
mix
60 x 70 cm
mix
80 x 90 cm
525 EUR
mix
80 x 90 cm
600 EUR
oil colors
50 x 60 cm
342 EUR
mix
60 x 70 cm
509 EUR
mix
50 x 60 cm
350 EUR
acryl colors
50 x 60 cm
acryl colors
50 x 70 cm
other
60 x 60 cm
610 EUR
acryl colors
50 x 70 cm
watercolor
30 x 40 cm
61 EUR
oil colors
70 x 80 cm
814 EUR
other
50 x 50 cm
610 EUR
linocut
50 x 50 cm
610 EUR
mix
50 x 50 cm
610 EUR
oil colors
50 x 70 cm
acryl colors
50 x 70 cm
oil colors
50 x 70 cm
488 EUR
acryl colors
40 x 40 cm
488 EUR
mix
70 x 80 cm
814 EUR
acryl colors
70 x 80 cm
610 EUR
oil colors
50 x 60 cm
oil colors
35 x 45 cm
81 EUR
oil colors
40 x 50 cm
other
80 x 90 cm
610 EUR
oil colors
45 x 70 cm
other
60 x 50 cm
244 EUR
mix
60 x 80 cm
mix
50 x 80 cm
acryl colors
50 x 70 cm
 


 
Facebook
Pinterest
Twitter
Instagram
Youtube