- AUKČNÍ SÍŇ
 
Originál.  Kupujte jedinečnost.
 
Online Gallery - AUKCE
OBJEVUJ DÍLA AUTOŘI O PROJEKTU AUKCE
 


Jak přihazovat 

Registrace a přihlášení
Pro účast v internetové aukci, se musíte zaregistrovat a přihlásit. Odkazy na registraci a přihlášení se nacházejí v záhlaví webové stránky www.online-gallery.shop/aukce. Vyplnění registračního formuláře je povinné, slouží pro zpětnou kontrolu vaší identifikace. Registrací vyslovujete svůj souhlas s „Obchodními podmínkami aukce, pravidly provozu a užívání internetové aukce“ (dále jen OPA) a zavazujete se, že koupený předmět uhradíte nejpozději do 5 dnů od skončení aukce. OPA si důkladně prostudujte.
Po vyplnění registračního formuláře a přiložení kopie vašeho občanského průkazu nebo pasu, bude registrace dokončena. K registraci dojde ihned po odeslání registračního formuláře. Následně se můžete přihlásit pomocí svého přihlašovacího jména a hesla zadaného při registraci a aktivně se účastnit internetové aukce. Registrované dražitele budeme průběžně telefonicky kontaktovat a ověřovat platnost zadaných registračních údajů. V případě, že nebude prokázána totožnost registrovaného dražitele zasláním kopie občanského průkazu či pasu, vyhrazujeme si právo tohoto dražitele ze seznamu dražitelů odstranit. Registraci můžete po dohodě provést i osobně v sídle společnosti Art of All s.r.o., Roháčova 188/37, Praha 3, 130 00

Aktuální aukce
Přehled všech aktuálně nabízených položek aukce se nachází na úvodní stránce www.online-gallery.shop/aukce. Pro účast na příslušné aukci je potřeba kliknutí na vyobrazené dílo dané aukce.

Detail aukce
Každá položka obsahuje informaci například o technice zhotovení díla, jeho čistém rozměru bez rámu, vyvolávací ceně, aktuální ceně, minimálním příhozu, datumu a času plánovaného ukončení aukce. Bude-li však proveden příhoz během posledních 5 minut aukce, bude plánovaný čas ukončení prodloužen opět na 5 minut do konce aukce. Čas ukončení bude prodlužován tak dlouho, dokud budou činěny příhozy.
Pokud však budete realizovat svůj příhoz v posledních 10s, vystavujete se nebezpečí, že jej systém již nemusí, vlivem rychlosti připojení a přenosu dat, včas přijmout a zaznamenat. Odpočítávání času do konce aukce jednotlivého předmětu nemusí být shodné, pokud nemáte synchronizován čas s aukcí na svém počítači.

Jak přihazovat
Po vašem přihlášení zvolte vámi vybranou nabízenou položku v Aktuální aukci, po kliknutí na detail máte možnost zadat svůj příhoz následujícími způsoby:
Standardní přihazování
Akceptování systémem nabídnutou částku, pokud jste první dražitel na dané položce, dražíte položku za aktuální cenu, první příhoz je roven nule. Pokud je položka již dražena, systém vám nabídne částku, která je aktuálně další v pořadí dle tabulky minimálních příhozů (cena položky je tedy složena z aktuální ceny a příhozu) = volba standardního příhozu.

Tabulka minimální příhozů: Výše příhozu

100,-Kč při okamžité aukční ceně méně než 5.000,-Kč
500,-Kč při okamžité aukční ceně více než 5.000,-Kč, ale méně než 10.000,-Kč
1.000,-Kč při okamžité aukční ceně více než 10.000,-Kč, ale méně než 50.000,-Kč
5.000,-Kč při okamžité aukční ceně více než 50.000,-Kč, ale méně než 100.000,-Kč
10.000,-Kč při okamžité aukční ceně více než 100.000,-Kč, ale méně než 500.000,-Kč
25.000,-Kč při okamžité aukční ceně více než 500.000,-Kč ale méně než 1.000.000,-Kč
50.000,-Kč při okamžité aukční ceně více než 1.000.000,-Kč ale méně než 5.000.000,-Kč
100.000,-Kč při okamžité aukční ceně více než 5.000.000,-Kč a více

Po provedení příhozu počkejte minimálně 30 vteřin, dokud se příhoz nezapočítá.
Příhoz se může započítat se zpožděním v závislosti na rychlost Vašeho připojení k internetu a v závislosti na zatížení aukčního systému.
V případě zájmu o konkrétní položku aukce, doporučujeme učinit příhoz nejpozději 30 vteřin před ukončením aukce.
Jakmile vyprší čas aukce dané položky a u této položky se místo odpočtu času zobrazí Aktualizujte stránku, je zapotřebí stránky ručně aktualizovat stisknutím tlačítka znovu načíst stránku pro kontrolu zda-li nebyl na tuto položku učiněn příhoz a tím se prodloužil čas této položky opětovně na 5 minut do ukončení.

Výsledky aukcí
V okamžiku ukončení aukce, je automaticky systémem vyhodnocen vítěz, který bude prostřednictvím svého kontaktního e-mailu, uvedeného při registraci, informován o své výhře.
Vítěz, který podáním nejvyšší nabídky vyhrál internetovou aukci a bude mu prodán daný předmět, je seznámen s tím, jakým způsobem je hrazena tato cena.
Tyto částky je vítěz povinen uhradit bankovním převodem nejpozději do 10 dnů od ukončení internetové aukce, více v OPA.

 


 
Facebook
Pinterest
Twitter
Instagram
Youtube