- AUKČNÍ SÍŇ
 
Originál.  Kupujte jedinečnost.
 
Online Gallery - AUKCE
OBJEVUJ DÍLA AUTOŘI O PROJEKTU AUKCE
 


Jak koupit dílo v aukci
www.online-gallery.shop/aukce 

Zaujme-li vás některé dílo z naší nabídky, můžete si ho po domluvě fyzicky prohlédnout v naší galerii na této adrese: Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3

V případě, že chcete dražit, musíte se nejdříve zaregistrovat.

Jak se registrovat?

Registrujte se v pravé horní části webových stránek - tlačítko Registrace.
Poté, co bude Vaše registrace dokončena, budete se moci přihlásit do aukce.
K řádnému dokončení registrace je nutné zaslat kopii občanského průkazu nebo pasu.

Jak dražit?
Přihlašte se do aukce - tlačítko AUKCE v nabídce záhlaví.

Dražit lze tzv. aktivní dražbou. Aktivním dražením, přihazujete daný příhoz k aktuální aukční ceně tzn. každý jiný zájemce Vás svým příhozem může překonat. Je nutné tedy sledovat, v případě zájmu o dílo, zda je Vaše nabízená cena nejvyšší.

Pokud dojde k přihození v posledních 5 minutách, před zadaným ukončení aukce, dojde k automatickému prodloužení konce aukce o další 5 minuty a toto probíhá i při každém dalším příhozu. Dražitel tedy má dostatek času ke zvážení, zda svou nabídku bude zvyšovat.

Příhozy jsou vždy závazné.

Po provedení příhozu počkejte minimálně 30 vteřin, dokud se příhoz nezapočítá.
Příhoz se může započítat se zpožděním v závislosti na rychlost Vašeho připojení k internetu a v závislosti na zatížení aukčního systému.
V případě zájmu o konkrétní položku aukce, doporučujeme učinit příhoz nejpozději 30 vteřin před ukončením aukce.

Jakmile vyprší čas aukce dané položky a u této položky se místo odpočtu času zobrazí Ukončená, je zapotřebí stránky ručně aktualizovat stisknutím tlačítka znovu načíst stránku pro kontrolu zda-li nebyl na tuto položku učiněn příhoz a tím se prodloužil čas této položky opětovně na 5 minut do ukončení.

V případě, že Vaše nabídka je nejvyšší oproti ostatním zájemcům, vítězíte a získáte dražené dílo.
Dražitel má dle obchodních podmínek aukce povinnost vyhranou položku uhradit a převzít. V případě nedodržení smluvních podmínek a tím zmaření aukce, bude dle obchodních podmínek aukce, přistoupeno k vymáhání náhrady škody, které umožňuje právní řád.

Aukce jsou vedeny zcela transparentně, proto věříme, že k těmto situacím nebude docházet.

Platba a převzetí.

Akceptujeme platby pouze bankovním převodem na základě uzavřené smlouvy, hotovost je možné složit pouze na pobočkách ČSOB na účet 243841437/0300.

Prosíme o řádné vyplnění variabilního symbolu z důvodu automatického spárování Vaší platby s draženou položkou.

Osobní odběr vydraženého díla je možný pouze v sídle společnosti na adrese Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3

Paušální cena za zaslání a balné je 700,- Kč u obrazů o maximálních rozměrech 100x70 cm včetně rámu, větší formáty kalkulujeme individuálně. Pokud chcete zaslat více obrazů najednou, musí se zásilka vejít do jednoho balení o maximální velikosti 100x70 cm (tloušťka balení maximálně 15 cm).
Upozorňujeme, že vydražená díla je nutné vyzvednout nejpozději do 14 dnů od ukončení aukce.

Vzhledem k omezené kapacitě kanceláře není možné všechny položky aukce vystavit. V případě zájmu o prohlídku dané položky nám prosím alespoň dva dny předem zašlete na naši e-mailovou adresu aukce@online-gallery.shop číslo položky, kterou Vám rádi připravíme k prohlédnutí.

Obchodní podmínky aukční společnosti www.online-gallery.shop/aukce jsou zcela v souladu s právním řádem ČR a vydražené položky jsou v případě zájmu rozesílány kurýrní službou i mimo Českou republiku.

Přejeme příjemnou dražbu.

 


 
Facebook
Pinterest
Twitter
Instagram
Youtube