Originál.  Kupujte jedinečnost.
 
Online Gallery
OBJEVUJ DÍLA AUTOŘI O PROJEKTU AUKCE
 


Terezína Schreiner 
Terezína Schreiner
O autorovi:
Terezína Schreiner (*1994) maturovala v roce 2014 na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze, obor design a výroba hraček. Od roku 2016 se začala věnovat malbě v ateliéru Pasty Onera a v roce 2018 započala svou uměleckou dráhu.
Prostřednictvím svých obrazů přenáší diváky do tajemných světů na pomezí reality a imaginace, kde žijí nadpřirozené bytosti. Autorka ve své tvorbě ráda pracuje s ironií, karikaturou, tragikomičností a obrazy staví na bohaté symbolice. Pro její tvorbu je charakteristický modrý koloryt, situování děje pod noční oblohu a protáhlé postavy. Náměty k ní přichází ve snech nebo je čerpá z přírody, či jima reaguje na dění kolem sebe. Důležitým inspiračním zdrojem, je pro ní její vnitřní dítě. Její obrazy, jak sama říká, znázorňují nevyrovnanost mezi světem dětství a světem dospělých, boj mezi realitou a imaginací. 

Obličeje postav mají na první pohled neutrální výraz, na ten druhý naznačují děj v obraze. Těla figur jsou protažená, místy deformovaná, doplněna o typická zakroucení končetina konců. Cílem zde není demonstrovat fyzickou krásu, jako předat určité sdělení pomocí postoje a pohybu jednotlivých figur, případně jejich výrazu v obličeji. Mnohdy strašidelná podoba znázorněných postav, tak stojí v opozici k současnému povrchnímu vnímání světa.
Spojovacím rysem obrazů je jejich jemné a křehké vyznění, které je udáno autorčinou touhou po dokonalosti provedení. To se projevuje promyšlenou volbou tahů štětce a jejich přechodů. Je-li to třeba, nebojí se užít větší nános barvy, ve většině případů ale volí plynulý přechod, kterým se snaží svou imaginaci zrealizovat. Protože, dokáže-li autorka svou vizi ztvárnit co nejvíce realisticky, vdechne tak svým imaginárním světům život a ty se i pro ostatní stanou reálnými.

Výstavy a akce:

2018 Kavárna Kabinet
2019 Můj šálek kávy
2019 Muzeum Rabštejn nad Střelou
2019 Cafe Frida
2019 Propůjčení obrazů do Valdštejnského paláce, pro Koncert ze Senátu
2020 NACAFE
2020 bar The Rabbit Hole
2020 Můj šálek kávy

olejové barvy
50 x 70 cm
8500 Kč