Originál.  Kupujte jedinečnost.
 
Online Gallery
OBJEVUJ DÍLA AUTOŘI O PROJEKTU AUKCE
 


Adam Holub 
O autorovi:
Moje meno je Adam Holub. Na súkromnej strednej umeleckej škole dizajnu v Bratislave som vyštudoval odbor Priemyselný dizajn a absolvoval som šesť semestrov na Slovenskej Technickej Univerzite, Fakulta architektúry, odbor dizajn. Počas štúdia som sa venoval hlavne návrhu karosérie automobilov, produktov a grafickej tvorbe, ale aj digitalart-u a kresbe. Umenie ma sprevádza celý život. Mojou najväčšou inšpiráciou je zakladateľ suprematizmu (- a teda aj minimalizmu) Kazimír Malevič. Cieľom suprematizmu bolo očistiť umenie od predmetného vnímania reality, docieliť čisté umelecké pocity foriem a farieb a nájsť cestu k “bezpredmetnému svetu”. Obdivujem aj antické diela, ktorých reinterpretácia skombinovaná práve s minimalizmom aktuálne rezonuje v mojej tvorbe. Tvorím ich na grafickom tablete, čiže ich maľujem ručne ale médium je tablet a počítač (čiže digital art). Všetko je tvorené vo vektorovej grafike teda to nemá rozlíšenie a vysledná tlač pôsobí realistickejšie ako jednotlivé farby nanesené na plátno. Obraz je tlačený na plátno a plátno potom natiahnuté na drevený blind rám.

ostatní
70 x 100 cm
7500 Kč
ostatní
70 x 100 cm
7500 Kč
ostatní
70 x 100 cm
7500 Kč