Originál.  Kupujte jedinečnost.
 
Online Gallery
OBJEVUJ DÍLA AUTOŘI O PROJEKTU AUKCE
 


Markéta Grimaux 
Markéta Grimaux
O autorovi:
Markéta GRIMAUX  ( 1972 )
Founder and Owner of Atelier Beaux Arts in Prague 
Among Marketa's many interests is interior design and painting, and in the past years, she has started to focus on Hyper Realism.
Hyper Realism involves scenes of such detail and accuracy that at first glance you can't always tell a painting from a photograph. Unlike photo-realism, it doesn't shy away from the artist's influence. The artist projects his or her point of view and experiences onto the outside world. 
Like many other movements, Hyper Realism was a revolt against abstract expressionism and minimalism, which many perceived as too abstract. 
Hyperrealistic art is not surreal nor a distortion of reality but a highlight of reality. It depicts it in such a way that the exact scene may never really have existed. The style is precise and mechanical, focusing as much as possible on the mundane aspects of everyday life. 
Marketa Grimaux's images don't require much interpretation. She wants to stress the technique of the painting and the beauty of the detail. 
It takes many hours of patient work to create such a precisely realistic image.
______________________________________________________________________________________________________________
Markéta GRIMAUX ( 1972 )
Zakladatelka a majitelka ateliéru Beaux Arts v Praze.
Ve volném čase se věnuje malování a interierovému designu.
V posledních letech se v malbě upnula k hyperrealismu.
Hyperrealismus není technika,ale umělecký směr, kde reálně přesné motivy jsou na plátně zachyceny s největším detailem tak, že někdy ani na první pohled neni možné rozeznat malbu od fotografie.
Na rozdíl od fotorealismu, ale nezpochybňuje tvůrčí gesto autora - prezentuje jeho vidění a zkušenost s vnějším světem.
Hyperrealismus byl, stejně jako celá řada dalších směrů, jakousi revoltou proti příliš vážně se beroucímu abstraktnímu expresionismu i výrazově omezenému minimalismu.
Hyperrealistická díla nejsou surreálná, nejsou pokřivením reality, nýbrž jejím zdůrazněním, jsou zobrazením reality, která nikdy neexistovala. Tento styl byl vysoce precizní a mechanický a zdůrazňoval obyčejnost reality každodenního života
Hyperrealista maluje věci s „maximální hloubkou ostrosti“.
A tímto směrem se vydala i autorka Markéta Grimaux.
Její obrazy nemají hluboky podtext či sáhodlouhé vysvětlovaní co se v obraze vidět má, co tam kdo vidi nebo spis nevidi.Chce podtrhnout techniku, kterou maluje a upřednostnit krásu detailu.
Jde o hodiny a hodiny trpělivé práce s vytvořením takzvaného reálného obrazu.

olejové barvy
100 x 80 cm
25000 Kč
olejové barvy
90 x 70 cm
29000 Kč
olejové barvy
60 x 80 cm
42000 Kč
olejové barvy
70 x 60 cm
39000 Kč
olejové barvy
100 x 80 cm
35000 Kč