Originál.  Kupujte jedinečnost.
 
Online Gallery
OBJEVUJ DÍLA AUTOŘI O PROJEKTU AUKCE
 


Kuba Neubert 
Kuba Neubert
O autorovi:
Kuba Neubert tvoří malby, protože by rád své obrazy pustil do světa. Má kvadruparetickou formu dětské mozkové obrny, od dětství se pohybuje na mechanickém vozíku. Malby a "Asistující pohlednice" signované KA (Kuba Art) mu pomáhají v další práci. Každá pohlednice nebo obraz mu zaplatí, jakožto vozíčkáři, několik hodin svobodného pohybu. Vzhledem ke svému tělesnému postižení potřebuje asistenci 24 hodin denně.

Vystudoval Obchodní akademii Olgy Havlové v Janských Lázních a poté strávil mezi lety 2005 až 2007 studijní čas na Univerzitě Karlově v oboru Speciální pedagogika. Mezi lety 2007 až 2014 studoval obor Andragogika a personální řízení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Pracovní vytížení nakonec zvítězilo.

Od roku 2007 deset let pracoval v organizaci Asistence, o.p.s. jako instruktor osobní asistence pro lidi s postižením. Lektoroval také kurzy komunikace a byl součástí projektu „Jedeme v tom s vámi“. Několik let externě spolupracuje s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy, kde vede kruhy komunikace se studenty, čímž napomáhá ke zlepšení vztahu budoucích lékařů s lidmi s postižením. V průběhu let lektoroval například na Palackého univerzitě v Olomouci, Evangelické akademii v Praze a ČVUT – Elsa.

V současnosti působí jako OSVČ, externě nadále spolupracuje s Univerzitou Karlovou. Realizuje kurzy pro pomáhající profese akreditovaný u MPSV a pracuje rovněž jako IT konzultant. Ve svém volném čase je hokejovým fanouškem, věnuje se malbě, meditaci a se ženou rád cestuje – pokud je to možné – nejen v Čechách a Evropě, ale i v USA a Indii.

I přes své zdravotní postižení se Kuba snaží působit v naší společnosti tak, aby jeho práce a vůbec existence měla hlubší význam a přesah také pro ostatní lidi, nejen s postižením. Jak sám říká, rád vrací asistenční podporu zpět do společnosti jinou formou. Je občansky aktivní, účastní se happeningů, mediálních spotů a akcí, které podporují témata spojená s lidmi s postižením a nemocí. Dlouhodobě pracuje na osobním rozvoji a ve svých minimalistických malbách vyjadřuje své životní zkušenosti.

vodové barvy
45 x 75 cm
vodové barvy
42 x 29 cm