Originál.  Kupujte jedinečnost.
 
Online Gallery
OBJEVUJ DÍLA AUTOŘI O PROJEKTU AUKCE
 


Michal Tejgi 
Michal Tejgi
O autorovi:
Skupinové výstavy/ Group exhibition

2019 - ARTIOfest - Umelecký festival, DK Nivy, Bratislava

2020 - Celoštátna súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM poskytuje amatérskym výtvarníkom priestor na prezentáciu a vzájomnú konfrontáciu výsledkov vlastnej výtvarnej tvorby - Výstavený obraz "Bratislava in the age of industry"; Zichyho palác, Bratislava.

2021 - Celoštátna súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM poskytuje amatérskym výtvarníkom priestor na prezentáciu a vzájomnú konfrontáciu výsledkov vlastnej výtvarnej tvorby - Výstavené obrazy "Most" a "Sen". Obraz "Most" bol ocenený čestným uznaním a postúpil na celoštátne kolo súťaže; Pistoriho palác, Bratislava.

2021 - Kolektívna výstava "SALÓN VÝTVARNÍKOV 2021", Modra Elesko Wine park Museum

2022 - Celoštátna súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM poskytuje amatérskym výtvarníkom priestor na prezentáciu a vzájomnú konfrontáciu výsledkov vlastnej výtvarnej tvorby - Výstavený obraz "Katedrála sv. PETRA & PAVLA, Brno"; Zichyho palác, Bratislava.

2022 - Kolektívna výstava "SALÓN VÝTVARNÍKOV 2022", Modra Elesko Wine park Museum

Tejgi Michal je nezávislý, menej známy umelec z Bratislavy. Napriek tradičnému vyzneniu a využitiu klasických maliarských prostriedkov sa tvorba orientuje na prítomnú dobu. Autor sa snaži reflektovať život súčastného človeka - zaujímajú ho aktuálne problémy, ale rovnako aj príznačné momenty doby, ktoré sa pokúša identifikovať a následne vizualizovať.

V tvorbe sa odrážajú prvky a myšlienky technickej školy. Jeho maľba sa koncentruje najmä na vzťah farby a štruktúry. Práve takéto hľadanie aktuálneho výrazu pre tradičné maliarské médium je v súčastnosti nevyhnutné.

Tejgi vo svojom autorskom snažení dospieva k pozoruhodnej kombinácii reality s postupmi štrukturálnej abstrakcie. Tvorí obrazy, diela ktoré zapadajú do interiérov industriálneho či elektického charakteru.

Výtvarné umenie sa mu stalo od detstva záľubou. Na Základnej umeleckej škole Jána Albrechta v Bratislave absolvoval ateliér Zuzany Kyselicovej. Získal základné poznatky techník výtvarného umenia, ktoré po čase využil pri úspešných talentových skúškach na STU FACH. Vydal sa iným smerom, ale výtvarné umenie v ňom prežíva stále. Počas štúdia sa zapája do výtvarných súťaží či art festivalov. Tvorí akrylom maľované obrazy, kreslené skice odzrkadľujúce pocity, záujmy v aktuálnom dianí či umení.

akrylové barvy
30 x 40 cm
3150 Kč
ostatní
40 x 50 cm
2150 Kč
ostatní
40 x 50 cm
1950 Kč
akrylové barvy
80 x 80 cm
9650 Kč
akrylové barvy
70 x 50 cm
akrylové barvy
50 x 110 cm
9650 Kč
akrylové barvy
50 x 110 cm
9650 Kč
akrylové barvy
63 x 43 cm
akrylové barvy
60 x 30 cm
3850 Kč
akrylové barvy
41 x 31 cm
2450 Kč
akrylové barvy
10 x 15 cm
1950 Kč
akrylové barvy
100 x 70 cm
akrylové barvy
15 x 20 cm
1450 Kč
akrylové barvy
15 x 20 cm
1350 Kč
olejové barvy
15 x 20 cm
1350 Kč
akrylové barvy
50 x 20 cm
3250 Kč
akrylové barvy
25 x 25 cm
1950 Kč
akrylové barvy
25 x 25 cm
1350 Kč
akrylové barvy
30 x 24 cm
1750 Kč
akrylové barvy
21 x 30 cm
1350 Kč
akrylové barvy
100 x 100 cm
akrylové barvy
27 x 21 cm
akrylové barvy
18 x 24 cm
1150 Kč
hlína
15 x 30 cm
1250 Kč
akrylové barvy
65 x 90 cm
9650 Kč
mix
20 x 20 cm
1300 Kč
mix
20 x 20 cm
1300 Kč
mix
20 x 20 cm
1300 Kč
akrylové barvy
40 x 30 cm
1000 Kč
akrylové barvy
50 x 50 cm
2500 Kč
akrylové barvy
30 x 40 cm
1150 Kč
akrylové barvy
30 x 40 cm
1150 Kč
akrylové barvy
50 x 50 cm
pero
29 x 42 cm
akrylové barvy
65 x 90 cm
5850 Kč
akrylové barvy
25 x 30 cm
akrylové barvy
70 x 100 cm
11500 Kč