Originál.  Kupujte jedinečnost.
 
Online Gallery
OBJEVUJ DÍLA AUTOŘI O PROJEKTU AUKCE
 


František Kučo 
František Kučo
O autorovi:
Diela Františka Kuča sú tvorené originálnou technikou – kombináciou textúrových a reliéfnych podkladov a olejomaľby. Nejedná sa o klasický maliarsky rukopis ale o hru textúr silne pôsobiacich na psychiku v duchu Rorschachovych škvŕn s atmosférou starých patín a s výrazne grafickým akcentom. Často je medzi textúrovo-reliéfnym podkladom a vrchnou vrstvou olejomaľby použitý zlatý akryl, ktorý dodáva reliéfu magickú atmosféru. Jednotlivé diela oscilujú medzi maľbou a reliéfom v rôznom pomere.
Z hľadiska predmetnosti zobrazenia sú diela Františka Kuča spektrom od abstrahovaných figurálnych kompozícií so symbolikou jungiánskej psychológie a alchýmie (dvojice, havy), kde sú tvary vykreslené precíznou plastickou linkou, cez kompozície s dominantným reliéfnym geometrickým tvarom až k čistému informelu provokujúcemu divákovu predstavivosť k vytvoreniu vlastného obsahu maľby. Akoby tvorivý vnútorný prúd (podobný horúcej láve vyvierajúcej z hlbín zeme) na svojej ceste z vnútornej reality autora do vonkajšej reality diváka tuhol v rôznych fázach kryštalizovania predmetných foriem i definovania významových prvkov kompozícií. Autor nás svojimi dielami vedie od hlbších obsahov nášho ľudského bytia (archetypy jednotlivca a partnerského vzťahu) cez odľahčený svet výtvarnej hry až k beztvarosti vlastnej podstaty často podávanej ako kozmická beztvarosť – plná prázdnota, z ktorej sa všetko rodí. A nakoniec znovu späť do nášho sveta, v ktorom môžeme vnímať krásu vlastného bytia i prostredníctvom umenia a týchto originálnych obrazov.

olejové barvy
90 x 90 cm
33500 Kč
olejové barvy
90 x 90 cm
33500 Kč
olejové barvy
100 x 100 cm
41000 Kč
olejové barvy
60 x 80 cm
13000 Kč
olejové barvy
60 x 80 cm
18000 Kč
olejové barvy
70 x 90 cm
olejové barvy
90 x 90 cm
41000 Kč
olejové barvy
107 x 94 cm
18000 Kč
olejové barvy
80 x 70 cm
17000 Kč
olejové barvy
90 x 90 cm
23000 Kč
olejové barvy
80 x 70 cm
17000 Kč
olejové barvy
80 x 60 cm
12500 Kč
olejové barvy
100 x 100 cm
16000 Kč
olejové barvy
100 x 100 cm
17000 Kč
olejové barvy
100 x 60 cm
olejové barvy
100 x 100 cm
17000 Kč
olejové barvy
100 x 100 cm
olejové barvy
100 x 100 cm
olejové barvy
100 x 70 cm
olejové barvy
40 x 40 cm
5000 Kč
olejové barvy
40 x 40 cm
5000 Kč
olejové barvy
70 x 100 cm
olejové barvy
50 x 60 cm
olejové barvy
100 x 70 cm
olejové barvy
50 x 50 cm
olejové barvy
50 x 50 cm
olejové barvy
100 x 70 cm
olejové barvy
100 x 70 cm