Originál.  Kupujte jedinečnost.
 
Online Gallery
OBJEVUJ DÍLA AUTOŘI O PROJEKTU KNIHA
 


Jitka H. Vacková 
Jitka H. Vacková
O autorovi:
Svoje sympatie a obdiv k výtvarnému umění jsem, díky zaměstnání ve školství a pak i mateřským povinnostem, nechala po léta ležet ladem. Malířské náčiní dlouho čekalo ve skříni, až přijde jeho čas. Ten naštěstí nastal a první díla před téměř dvaceti lety spatřila světlo světa. Nejdřív jsem tvořila převážně jen pro svou radost a potěchu, později, to když se o mých obrazech dozvídalo postupně moje bližší i vzdálenější okolí, začaly moje obrazy dělat radost stále více lidem. To mě těší ze všeho nejvíc.

Jsem členkou Sdružení výtvarníků ČR a pravidelně vystavuji a zasílám svoje díla také do výtvarných soutěži.

Moje nejnovější obrazy je možno pomyslně rozdělit do tří hlavních proudů. První z nich vychází ze základních prvků výtvarného umění a pracuje s barvou, světlem, tvarem, linií i křivkou. Použité prvky nevycházejí ze skutečnosti a nejsou většinou začleněny do reálných tvarů, spíš jen navozují jejich dojem. Druhý směr mé tvorby naopak ze skutečnosti vychází, ale zobrazuje ji možná trochu zjednodušeně, ale s akcentem na dominantní barvy a tvary, někdy možná v nečekaných souvislostech. Třetí část mé současné tvorby je inspirována hlavně přírodou a navazuje na mou tvorbu předchozí. Byla bych ráda, kdyby vás stejně jako mě zaujala harmonie a krása přírody, pohoda a dobrá nálada, kterou mají obrazy vytvářet a přenášet na všechny, kdo se na ně budou dívat.

Jitka

olejové barvy
70 x 50 cm
9000 Kč