Originál.  Kupujte jedinečnost.
 
Online Gallery
OBJEVUJ DÍLA AUTOŘI O PROJEKTU AUKCE
 


Martina Trčková 
Martina Trčková
O autorovi:
Martina Trčková (1971)
autodidakt

Pochází ze Slovenska, ale od roku 1989 žije a pracuje v Brně. Vystudovala fytotechnický obor (Ing.), později výživu zvířat (Ph.D.), dlouhá léta pracovala ve výzkumu. Ve 47 letech se rozhodla ukončit svoji vědeckou kariéru a vice se věnovat kreativní práci. Od roku 2020 pracuje jako interiérový designer. Svoji novou profesi vnímá jako jednu z forem své umělecké tvorby, způsob, jak uplatnit svůj estetický názor.

Kresbě a malbě se věnovala od dětství. Po univerzitních studiích a v pozdějším věku navštěvovala večerní kurzy figurální kresby, které měly zásadní vliv na její tvůrčí přístup. Od roku 2018 sdílí atelier se skupinou brněnských umělců. V posledních letech se věnuje abstraktní malbě.

Pro její tvorbu je typický spontánní intuitivní přístup a emotivní náboj. Ve svých obrazech spojuje viděné a prožité s vnitřním. Maluje na plátna větších rozměrů, která ji dávají prostor k volné gestické akci. Tou nakonec může být i nepatrná, leč obsahově silná linka, nebo barevný tón, odstín, citlivým způsobem vystihující zpracovávané téma. Je milovnicí barev a vrstev. Její obrazy jsou zastoupeny v několika soukromých sbírkách. Samostatně zatím nevystavovala.

akrylové barvy
80 x 100 cm
akrylové barvy
80 x 80 cm
olejové barvy
80 x 100 cm
akrylové barvy
80 x 100 cm
akrylové barvy
80 x 60 cm