Originál.  Kupujte jedinečnost.
 
Online Gallery
OBJEVUJ DÍLA AUTOŘI O PROJEKTU AUKCE
 


Veronika Slívová 
Veronika Slívová
O autorovi:
Malba je jako tanec na plátně
Veronika Slívová

Ta nejkrásnější hudba jí rozezní štětce a dostává se tak do víru tance barev.
Je to způsob, kdy není potřeba slov, ta by jen narušila to souznění a kouzlo tohoto vyjádření.
Jste ten, kdo určuje směr a ladnost a nikdo jiný.
Jste tady a teď a tvoříte.
Pro radost, pro naplnění, pro lásku a pro vás.

Narodila se v Praze v roce 1975, kde stále žije a tvoří a už jako dítě chtěla být malířem. Od roku 2012 pracuje na pozici obchodní asistent ve firmě zabývající se nákupem a prodejem koupelnového vybavení.
V průběhu let absolvovala kurzy interiérový design, grafické systémy , objekt a sklo, abstraktní malbu, intuitivní malbu. Každý z těchto kurzů ji přinesl do života pocit umělecké kreativity, který ji ve své práci chybí. Objevila hru s barvami, slovy, propojení objektu s příběhem a se svým vnitřním světem. Studium spirituální akademie ji pomohlo objevit to, po čem její srdce touží. Být malíř. Abstraktní malíř, který ukazuje svůj vnitřní svět.
Abstraktní malbě se začala věnovat v roce 2019 po studiu spirituální akademie.
Malba si ji našla. Chtěla ji tak moc, že za ní přišla.
Zjistila, kdo opravdu je. Srdcem je malíř, duší básník.
Nejraději tvoří intuitivně v kombinaci akrylové barvy, špachtle a štětce, kdy nechá hudbu a své myšlenky poskládat na plátno a kdy neočekávané stane se očekávaným nebo překvapivým.
Myšlenka za myšlenkou skládá obrazy jako puzzle.
Obraz je někdy doplněn o poezii nebo slova, která si sama našla cestu, to když k ní plátno promlouvá.
Je emocionálním malířem, pracuje s vnitřním světem, který se odráží v každém z nás.
Svým obrazem chce vyprávět příběh a svými slovy sdělovat poselství.
Spojuje vizuální a myšlenkový vjem, jako emocionální tvůrce pohrávající si se svými myšlenkami ukazujíc je hrdě světu.
Protože obraz je souhrnem všech vjemů, zůstává navždy.
Chce spojit vše v jedno, navždy.

2020 Don Cafeto samostatná výstava „Kdyby moře umělo mluvit“
2021
MADS art gallery Milano Kromatik
Contemporary Art Curator MagazineOnline Exhibition „River of Dreams“
“555 Special” Art Exhibition 2021 -Special Merit Awarded "Good night my town"
11th Landscapes Art Exhibition „Mirror tell me“
Contemporary Art Curator MagazineOnline Exhibition -winner „Power of creativity“
6CONTEST Exclusive contest „Harmony of Art“ – Special Recognition
Luxembourg Art Prize
Artkeys prize
Open ART fest 2021 Praha
MADS art gallery Milano, Fuerteventura Sacrifice
2022
Contemporary Art Curator Magazine „Butterfly effect“
SeeMe "EMERGE"
We Contemporary Art Catalog & Show 2021 (Musa International art space)
člen IAVA

Připravované výstavy: 2022
Luxembourg Art prize 2022
IAVA- online exhibition „HELP“
Musa International Art- group exhibition Musa Pavilon 2022, 59 th Biennale di Venezia
PIAB Worldwide Artist Award 2022-FIABCN
SWISSARTEXPO Zurich
2023
International Contemporary Art Cannes Biennale 2023
Tokyo art prize 2023

Soutěže 2022
Artavita contest

Zastoupená v galeriích
Galeria Azur, Madrid
Artifact212, New York
Painting is like dancing on a canvas
Veronika Slívová

The most beautiful music rings out her brushes and she gets into a whirlwind of dancing colours.
It's a way where no words are needed, they would only break the harmony and magic of this expression.
You are the one who sets the direction and the grace and no one else.
You are here and now and you create.
For joy, for fulfillment, for love and for you.

Born in Prague in 1975, she still lives there and works. She wanted to be a painter from a child.
Since 2012 she has been working as a sales assistant in a company that buys and sells bathroom equipment.
Over the years she has taken courses in interior design, graphic systems , object and glass, abstract painting, intuitive painting. Each of these courses brought a sense of artistic creativity to her life that she misses in her work. She discovered the play with colors, words, the connection of the object with the story and with her inner world. Studying at the Spiritual Academy has helped her discover what her heart desires. To be a painter. An abstract painter who shows her inner world.
After studying at the Spiritual Academy in 2019 she started abstract painting .
Painting has found her. She wanted it so much that it came to her.
As she found out who she really was - a painter at heart, a poet at soul.
Creating intuitively was most enjoyed with a combination of acrylic paint, spatulas and brushes, letting the music and thoughts piece together on the canvas, where the unexpected becomes the expected or surprising.
Ideas after ideas put together images like a puzzle.
Sometimes the painting is accompanied by poetry or words that have found their own way, this is when the canvas speaks to her.
As an emotional painter, she works with the inner world that is reflected in each of us.
Her painting is telling a story and convey a words are giving a message.
As an emotional creator playing with his thoughts, showing them proudly to the world, she combines visual and mental perception,.
The image is the sum of all sensations, so it remains forever.
She wants to merge everything into one. Forever.

2020 Don Cafeto solo exhibition "If the Sea Could Talk"
2021
MADS art gallery Milano Kromatik
Contemporary Art Curator MagazineOnline Exhibition „River of Dreams“
“555 Special” Art Exhibition 2021 -Special Merit Awarded "Good night my town"
11th Landscapes Art Exhibition „Mirror tell me“
Contemporary Art Curator MagazineOnline Exhibition -winner „Power of creativity“
6CONTEST Exclusive contest „Harmony of Art“ – Special Recognition
Open ART fest 2021 Praha
Luxembourg Art Prize
Artkeys prize
Open ART fest 2021 Prague
MADS art gallery Milano, Fuerteventura Sacrifice
We Contemporary Art Catalog & Show 2021 (Musa International art space)
IAVA member
2022
Contemporary Art Curator Magazine „Butterfly effect“
SeeMe "EMERGE"


Upcoming exhibitions: 2022
Luxembourg Art prize 2022
IAVA- online exhibition „HELP“
Musa International Art- group exhibition Musa Pavilon 2022, 59 th Biennale di Venezia
PIAB Worldwide Artist Award 2022-FIABCN
SWISSARTEXPO Zurich
2023
International Contemporary Art Cannes Biennale 2023
Tokyo art prize 2023

Contests 2022
Artavita contest

Represented in galleries
Galeria Azur, Madrid
Artifact212, New York

akrylové barvy
100 x 80 cm
8900 Kč
vodové barvy
100 x 70 cm
13200 Kč
akrylové barvy
70 x 100 cm
7400 Kč
vodové barvy
100 x 70 cm
8300 Kč
vodové barvy
100 x 70 cm
8600 Kč
akrylové barvy
100 x 70 cm
8900 Kč
vodové barvy
80 x 40 cm
6000 Kč
akrylové barvy
100 x 70 cm
7900 Kč
vodové barvy
100 x 70 cm
11700 Kč
vodové barvy
50 x 70 cm
8900 Kč
vodové barvy
40 x 80 cm
6000 Kč
akrylové barvy
100 x 70 cm
vodové barvy
70 x 50 cm
8900 Kč
vodové barvy
100 x 70 cm
14600 Kč
akrylové barvy
130 x 80 cm
15000 Kč
akrylové barvy
100 x 70 cm
11700 Kč
akrylové barvy
100 x 70 cm
14000 Kč
akrylové barvy
120 x 40 cm
akrylové barvy
120 x 40 cm
12200 Kč
akrylové barvy
60 x 100 cm
13200 Kč
akrylové barvy
100 x 60 cm
7400 Kč
akrylové barvy
100 x 60 cm
9300 Kč
akrylové barvy
100 x 70 cm
11200 Kč
akrylové barvy
100 x 70 cm
13700 Kč
akrylové barvy
100 x 70 cm
13600 Kč
akrylové barvy
100 x 70 cm
11200 Kč
akrylové barvy
100 x 70 cm
12900 Kč
akrylové barvy
100 x 70 cm
12200 Kč
akrylové barvy
100 x 60 cm
9300 Kč
akrylové barvy
100 x 70 cm
akrylové barvy
100 x 70 cm
13200 Kč
akrylové barvy
100 x 70 cm
9700 Kč
akrylové barvy
100 x 70 cm
akrylové barvy
100 x 70 cm
akrylové barvy
100 x 70 cm
akrylové barvy
100 x 70 cm
13700 Kč
akrylové barvy
100 x 70 cm
akrylové barvy
100 x 70 cm
16000 Kč
akrylové barvy
100 x 60 cm
17200 Kč
akrylové barvy
100 x 60 cm
akrylové barvy
100 x 60 cm
akrylové barvy
100 x 60 cm
akrylové barvy
100 x 60 cm
11200 Kč
akrylové barvy
100 x 60 cm
17400 Kč
akrylové barvy
100 x 60 cm
15200 Kč
akrylové barvy
100 x 60 cm
10300 Kč
akrylové barvy
100 x 60 cm
13200 Kč
akrylové barvy
100 x 60 cm
akrylové barvy
100 x 60 cm
akrylové barvy
100 x 60 cm
12200 Kč
akrylové barvy
100 x 60 cm
7400 Kč
akrylové barvy
100 x 60 cm
10300 Kč
akrylové barvy
100 x 60 cm
akrylové barvy
100 x 60 cm
8000 Kč
akrylové barvy
100 x 60 cm
akrylové barvy
100 x 60 cm
12300 Kč
akrylové barvy
70 x 50 cm
6600 Kč
akrylové barvy
120 x 40 cm
akrylové barvy
120 x 40 cm
7400 Kč
akrylové barvy
110 x 80 cm
13200 Kč
akrylové barvy
90 x 90 cm
7400 Kč
akrylové barvy
90 x 90 cm
7400 Kč
akrylové barvy
70 x 50 cm
akrylové barvy
110 x 80 cm
13200 Kč
akrylové barvy
60 x 70 cm
10300 Kč
akrylové barvy
130 x 100 cm
17200 Kč
akrylové barvy
100 x 60 cm
10300 Kč
akrylové barvy
50 x 70 cm
6000 Kč
akrylové barvy
80 x 50 cm
3600 Kč
akrylové barvy
100 x 60 cm
6400 Kč
akrylové barvy
80 x 50 cm
5000 Kč
akrylové barvy
80 x 50 cm
akrylové barvy
70 x 50 cm
8900 Kč
akrylové barvy
100 x 70 cm
9300 Kč
akrylové barvy
90 x 90 cm
7000 Kč
akrylové barvy
70 x 50 cm
6400 Kč
akrylové barvy
70 x 50 cm
3600 Kč
akrylové barvy
70 x 50 cm
6600 Kč
akrylové barvy
100 x 70 cm
akrylové barvy
70 x 50 cm
akrylové barvy
70 x 50 cm
akrylové barvy
70 x 50 cm
akrylové barvy
70 x 50 cm
akrylové barvy
70 x 50 cm
akrylové barvy
60 x 80 cm
7300 Kč
akrylové barvy
80 x 60 cm
7400 Kč
akrylové barvy
80 x 60 cm
7400 Kč
akrylové barvy
100 x 80 cm
akrylové barvy
100 x 70 cm
6400 Kč
akrylové barvy
70 x 50 cm
6400 Kč
akrylové barvy
90 x 55 cm
4000 Kč
akrylové barvy
80 x 60 cm
6400 Kč
akrylové barvy
80 x 60 cm
6400 Kč
akrylové barvy
70 x 50 cm
4000 Kč
akrylové barvy
70 x 50 cm
akrylové barvy
100 x 60 cm
akrylové barvy
70 x 50 cm
4000 Kč
akrylové barvy
70 x 50 cm
5000 Kč
akrylové barvy
70 x 50 cm
akrylové barvy
70 x 50 cm
5100 Kč
akrylové barvy
70 x 50 cm
akrylové barvy
70 x 50 cm
akrylové barvy
100 x 70 cm
9700 Kč
akrylové barvy
50 x 70 cm
8300 Kč
akrylové barvy
80 x 60 cm
akrylové barvy
80 x 60 cm
8200 Kč
akrylové barvy
70 x 50 cm
akrylové barvy
50 x 70 cm
akrylové barvy
70 x 50 cm
9300 Kč
akrylové barvy
70 x 50 cm
6600 Kč
akrylové barvy
50 x 70 cm