Originál.  Kupujte jedinečnost.
 
Online Gallery
OBJEVUJ DÍLA AUTOŘI O PROJEKTU AUKCE
 


Veronika Opavská 
Veronika Opavská
O autorovi:
Mgr.art. Veronika Opavská

2006 - 2012 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Ateliér Kov a šperk SML XL u prof. akad. arch Karola Weisslechnera

Anotace:
Zabývám se problematikou obrazu a šperku jako autonomního uměleckého artefaktu. Nabourávám hranice mezi volným a užitým
uměním.
Vizualitu svých obrazů netvořím pouhým impresivním mísením barev utvářejících v odstupu sjednocený obraz, ALE nositeli těchto
barevných skvrn jsou plastická souvrství probarvených kusů pláten, které formuji do plochy obrazu a následně prořezávám a obrušuji.
Tím dociluji nejenom specifické barevné škály, ale i autonomní plasticity.
S malbou pracuji jako bych zpracovávala šperk. Řežu do ní! A tím vytvářím barevné fasety obrazu. Z odřezků později vytvářím šperky,
které nazývám „objekty šperku“. Pro svou tvorbu beru jako výchozí materiál dva základní malířské atributy (plátno a barvu).
Ty integrálně manipuluji, troufám si říct, do úplně nových interakcí. Prořezané, probarvené plátno v ploše působí jako jakási chirurgická
studie živé tkáně. Ponořením se do její blízkosti, struktury, navazuje příjemný vizuálně hapticky pocit, plný proláklin, dutin, hrbolů a
barev, stejně jako se mění odlesky lidské kůže v průběhu celého dne v důsledku měnících se odstínů a nuancí barev slunce.

akrylové barvy
110 x 100 cm
35000 Kč
akrylové barvy
100 x 110 cm
35000 Kč
akrylové barvy
100 x 110 cm
35000 Kč